Jamaica

Početna » Jamaica

Svojstva

  • Konstrukcija izrađena od ekstrudiranog aluminija
  • Ojačani Flyer-ovi držači
  • Kvadratna traka
  • Nosač cijevi s valjkom velike širine
  • Opcijska kapuljača štiti valjanu tkaninu od vremenskih uvjeta
  • Potporna šipka koja olakšava instalaciju
  • Korištenje Volanta nije samo dodatna zaštita od sunca već i povećava privatnost
  • Jednostavno rukovanje uz potpunu automatizaciju
  • Mogućnost korištenja teleskopske potpore prednje šipke
  • Mogućnost korištenja preklapajućih krakova maksimalne izbočenosti 310 cm

Konstrukcija izrađena od ekstrudiranog aluminija s ojačanim Flyer- ovim držačima, kvadratnom trakom uz nosač cijevi s valjkom velike širine. Kapuljača koja je opcijska štiti valjanu tkaninu od vremenskih promjena, a potporna šipka olakšava instalaciju. Kao dodatna zaštita od sunca i faktor povećanja privatnosti služi korištenje Volanta. I kod ovoga modela prisutna je potpuna automatizacija uz mogućnost korištenja teleskopske potpore prednje šipke kao i preklapajućih krakova maksimalne izbočenosti 310 cm.